Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου το οποίο εκλέγηκε κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2017 απαρτίζεται από τους:
  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου - Pulse
  • Αντιπρόεδρος: Ελένη Μαραγκού - Cymar
  • Γραμματέας: Χριστίνα Κοκκάλου - IMR
  • Ταμίας: Τάσος Χαραλάμπους - RAI
Η θητεία του Δ.Σ. λήγει το 2019.