Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου το οποίο εκλέγηκε κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 2022 απαρτίζεται από τα πιο κάτω άτομα:
  • Πρόεδρος: Ελένη Μαραγκού CYMAR
  • Αντιπρόεδρος: Σούλα Κέλλας RETAIL ZOOM
  • Γραμματέας: Χριστίνα Κοκκάλου - IMR
  • Ταμίας: Τάσος Χαραλάμπους - RAI
Η θητεία του Δ.Σ. λήγει το 2024.