Κοινωνικές Τάξεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο το ΣΕΔΕΑΚ αποφάσισε τους ορισμούς για τις "Κοινωνικές Τάξεις" οι οποίες ισχύουν από τις 4 Απριλίου 2013
Πιό κάτω επισυνάπτεται ο πίνακας.

Ċ
Admin 1,
11 Ιουλ 2013, 7:16 π.μ.