Αναθεώρηση Κοινωνικών Τάξεων

αναρτήθηκε στις 8 Μαΐ 2013, 6:23 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 8 Μαΐ 2013, 6:27 π.μ. ]
Μετά από συνεδρία του ΔΣ του ΣΕΔΕΑΚ Συμβουλίου στις 05/04/2013, έχει αποφασιστεί η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού κοινωνικών τάξεων με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την οικονομική ύφεση, την αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την αύξηση του ποσοστού ατόμων που μένουν εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού κοινωνικών τάξεων έχουν ως ακολούθως.

· Τα άτομα τα οποία είναι άνεργα θα καταγράφονται πλέον σε ξεχωριστές κατηγορίες από μόνα τους. Πριν έμπαιναν σε μια κοινή κατηγορία Συνταξιούχος / άνεργος / ανήμπορος εργαστεί λόγω ασθενείας/ προσωρινά μη εργαζόμενος. 

- Τα άνεργα άτομα θα κωδικοποιούνται πλέον σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες: 
o Άνεργος για λιγότερο από 12 μήνες 
o Άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες 

· Η κωδικοποίηση ανέργων σε κοινωνικές τάξεις θα διεξάγεται ως ακολούθως:
 
Ο Άνεργος για λιγότερο από 12 μήνες: Κωδικοποίηση κοινωνικής τάξης με βάση το προηγούμενο επάγγελμα που κατείχε ο ερωτώμενος ακριβώς πριν 

Ο Άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες: Κωδικοποίηση κοινωνικής τάξης με βάση το προηγούμενο επάγγελμα που κατείχε ο ερωτώμενος ακριβώς πριν ΚΑΙ αφαίρεση μιας κοινωνικής τάξης. Δηλαδή κάποιος που με βάση το προηγούμενο του επάγγελμα θα κωδικοποιούταν σε Γ1, εάν είναι άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες τότε θα κωδικοποιηθεί ως Γ2.

Επισυνάπτεται ο αναθεωρημένος πίνακας υπολογισμού κοινωνικών τάξεων.

Ċ
Admin 1,
11 Ιουλ 2013, 7:18 π.μ.
Comments