Ανακοίνωση ΣΕΔΕΑΚ

αναρτήθηκε στις 15 Μαρ 2013, 4:19 π.μ. από το χρήστη Admin 1
Σε συνέχεια των προσπαθειών διερεύνησης των λόγων που οι δημοσκοπήσεις εξόδου (exit polls) της πρώτης Κυριακής των Προεδρικών Εκλογών 2013 απέτυχαν να εκτιμήσουν ορθά την ψήφο του εκλογικού σώματος, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου - ΣΕΔΕΑΚ 
(μέλος ΟΕΒ), επιθυμεί να επισύρει την προσοχή των ΜΜΕ για την ανάγκη διαχωρισμού εκ μέρους τους, ως προς την ευθύνη και το ρόλο εταιρειών ερευνών και οι πολιτικών αναλυτών / εκλογολόγων στην διεξαγωγή ερευνών και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Θέση του ΣΕΔΕΑΚ είναι ότι οι εταιρείες ερευνών πρέπει να ταυτίζονται με αποτελέσματα και να έχουν οι ίδιες την πλήρη ευθύνη για αυτά, όταν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται τυγχάνουν ως είθισται επεξεργασίας και ανάλυσης από τις ίδιες. Σε περιπτώσεις όπου οι εταιρείες ερευνών παρέχουν ανεπεξέργαστα δεδομένα, τα οποία τυχαίνουν επεξεργασίας και ανάλυσης από «τρίτους» (π.χ. πολιτικοί αναλυτές / εκλογολόγοι οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες των ΜΜΕ), τότε τα ΜΜΕ οφείλουν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ως προϊόν των εξωτερικών τους συνεργατών και όχι ως προϊόν των εταιρειών ερευνών.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται αναφορά στην οντότητα που έχει διεξάγει την έρευνα πεδίου και τη συλλογή δεδομένων και σε όλες τις περιπτώσεις, η εταιρεία ερευνών φέρει πλήρη ευθύνη για την ποιοτική διεξαγωγή της έρευνας πεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνδέσμου.

Είναι εξίσου σημαντικό όμως, να γίνεται αναφορά και στο ποιος είχε την ευθύνη για ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση δεν διεξήχθη από το γραφείο ερευνών τότε δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται η ονομασία ή το λογότυπο του γραφείου σε παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ούτε πρέπει να γίνονται γραπτές ή λεκτικές αναφορές που αφήνουν εντυπώσεις ότι η εταιρεία ερευνών έχει την ευθύνη για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται.

Είναι συνεπώς ιδιαίτερης σημασίας ο σαφής διαχωρισμός ευθυνών και υποχρεώσεων μεταξύ δημοσκόπου και πολιτικού αναλυτή / εκλογολόγου.

Comments