Ανακοίνωση για τις έρευνες εξόδου των Προεδρικών εκλογών

αναρτήθηκε στις 4 Μαρ 2013, 2:20 π.μ. από το χρήστη Admin 1
Ο Σύνδεσμος Εταιρειών και Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου - ΣΕΔΕΑΚ (μέλος ΟΕΒ) αναγνωρίζει ότι οι δημοσκοπήσεις εξόδου (exit polls) της πρώτης Κυριακής των Προεδρικών Εκλογών 2013 απέτυχαν να εκτιμήσουν ορθά την ψήφο του εκλογικού σώματος. Ο ΣΕΔΕΑΚ ανησυχεί και μέσα από διαβούλευση των μελών του μελετά τους λόγους που οδήγησαν στην αποτυχία αυτή. 

Ως σημείο αναφοράς, ο ΣΕΔΕΑΚ εντοπίζει ότι τα μέλη του τα οποία διεξήγαγαν έρευνες εξόδου ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες διεκπεραίωσης έργων και ότι όλα τα μέλη του Συνδέσμου δεσμεύονται από πολιτικές ποιότητας του Συνδέσμου και διεθνών οργανισμών που προάγουν την ποιότητα σε κοινωνικές και πολιτικές έρευνες (ESOMAR).

Ο ΣΕΔΕΑΚ δεν μπορεί να γνωρίζει τους λόγους αποτυχίας ερευνών εξόδου που διεξήχθησαν από μη-μέλη του και ούτε είναι σε θέση να διερευνήσει την καταλληλότητα της μεθοδολογίας και επιλογής δείγματος που ακολουθήθηκε.

Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ που ασχολήθηκαν με τις έρευνες εξόδου καθώς και τα μέλη που ασχολήθηκαν με διεξαγωγή δημοσκοπήσεων πριν από τις εκλογές εντοπίζουν ότι κατά την περίοδο των εκλογών στα δείγματα που αντλούνταν καταγραφόταν δυσανάλογες αντιπροσωπεύσεις πολιτικών χώρων. Αυτό δεν καθιστά από μόνο του μεθοδολογικό λάθος και αποτελεί ένα ποιοτικό εύρημα της μελέτης. Ο δημοσκόπος έχει στη διάθεση του εργαλεία, τα οποία, εφόσον κριθεί κατάλληλη η χρήση τους, διορθώνουν την στρέβλωση αυτή και επιτρέπουν την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων.

Σε συνέχεια του πιο πάνω σημείου, ο ΣΕΔΕΑΚ μελετά τις διαφορετικές εκτιμήσεις που προέκυψαν μεταξύ μελών του από ασχολήθηκαν με έρευνες εξόδου και εξωτερικών συμβούλων / εκλογολόγων που επιλέγηκαν από τα ΜΜΕ σε σχέση με την ανάλυση αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Ο Σύνδεσμος, επισημαίνει την ευθύνη που έχουν τα ΜΜΕ για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών, αλλά και την λήψη μέτρων για διασφάλιση ορθής διεξαγωγής του έργου.

Οι λόγοι αποτυχίας των ερευνών εξόδου της 1ης Κυριακής θα διερευνηθούν περαιτέρω, ούτως ώστε να εντοπιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλοι οι παράγοντες που πιθανόν να συνέβαλαν σε αυτά, ως μέρος της δέσμευσης τόσο του ΣΕΔΕΑΚ όσο και των μελών του για διεξαγωγή ποιοτικών και έγκυρων ερευνών καταγραφής της κοινής γνώμης.

Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ είναι οι επιχειρήσεις: CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH, CYMAR MARKET RESEARCH, INSIGHTS MARKET RESEARCH (IMR), NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT, NOVERNA CONSULTING & RESEARCH, PULSE MARKET RESEARCH, RAI CONSULTANTS SERVICES, RESEARCH & CONSULTANCY INSTITUTE (RCI), SYMMETRON MARKET RESEARCH και SYNOVATE.

Comments