Νέα / Ανακοινώσεις


Δημοσκοπήσεις Προεδρικών Εκλογών 2018

αναρτήθηκε στις 22 Φεβ 2018, 10:40 μ.μ. από το χρήστη Admin 1

Με την ολοκλήρωση των προεδρικών εκλογών 2018, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου - ΣΕΔΕΑΚ (μέλος της ΟΕΒ) ευχαριστεί τα χιλιάδες άτομα που συμμετείχαν και απάντησαν με ειλικρίνεια τόσο στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις όσο και στις δημοσκοπήσεις εξόδου που διεξήγαγαν τα Μέλη του Συνδέσμου. Η συμμετοχή του κοινού στις δημοσκοπήσεις συνέβαλε στην αποτύπωση των τάσεων του εκλογικού σώματος.

Για την ετοιμασία των δημοσκοπήσεων, τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ ακολούθησαν διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες διεκπεραίωσης έργων με δέσμευση στις πολιτικές ποιότητας του Συνδέσμου και της ESOMAR.

Ο ΣΕΔΕΑΚ, ως εκπρόσωπος των επαγγελματιών του τομέα των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς στην Κύπρο, δηλώνει ότι τα Μέλη του θα συνεχίσουν να λειτουργούν με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία, υπευθυνότητα και με σεβασμό στην επιστήμη που υπηρετούν.

Τα πιο πάνω ισχυουν μόνον για τις δημοσκοπήσεις που διενεργούνται από Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ.

Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ είναι οι επιχειρήσεις: Blade, Conread Research, Cymar Market Research, CMRC Cypronetwork, Insights Market Research (IMR), Nielsen Audience Measurement (Cyprus), Noverna, Pulse Market Research, RAI Consultants και Retail Zoom.

Ο Σύνδεσμος είναι στη διάθεση του κοινού και των ΜΜΕ στο τηλέφωνο 22 66 51 02 και στο email mgregoriou@oeb.org.cy. .

Ορθός Τρόπος Δημοσιοποίησης των Αποτελεσμάτων Δημοσκοπήσεωνtled Post

αναρτήθηκε στις 20 Οκτ 2017, 1:25 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 20 Οκτ 2017, 1:25 π.μ. ]

Εν όψει των προεδρικών εκλογών ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου (ΣΕΔΕΑΚ) – μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), επιθυμεί να επισύρει την προσοχή του κοινού και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον ορθό τρόπο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να συνοδεύεται από την ταυτότητα της δημοσκόπησης καθώς και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, όπως επιβάλλει ο κώδικας δεοντολογίας της ESOMAR (European Society of Opinion Poll and Marketing Research).

Συγκεκριμένα, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

Το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε τη δημοσκόπηση.
Το όνομα του οργανισμού / κόμματος ή ατόμου για λογαριασμό του οποίου διεξήχθη η δημοσκόπηση.
Η χρονική περίοδος διεξαγωγής της δημοσκόπησης.
Δείγμα και μεθοδολογία της δημοσκόπησης.
Γεωγραφική κάλυψη (π.χ. παγκύπρια, αστικές / αγροτικές περιοχές κ.λπ.).
Μέθοδος συλλογής στοιχείων (π.χ. προσωπικές συνεντεύξεις με τη χρήση κάλπης, τηλεφωνικές συνεντεύξεις).
Μέγεθος του δείγματος.
Τρόπος επιλογής του δείγματος (π.χ. τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία).
Περιθώριο στατιστικού λάθους (π.χ. +/- 3%).
Στάθμιση αποτελεσμάτων δείγματος (παράμετροι που σταθμίστηκαν).

Η διεξαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων πρέπει να γίνεται μόνον από ειδικούς, γι’ αυτό και η ορθή χρήση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους είναι άκρως απαραίτητα στοιχεία επαγγελματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Ο ΣΕΔΕΑΚ διαφοροποιεί τις θέσεις του από έρευνες που διεξάγονται και αποτελέσματα που αναλύονται από μη Mέλη του και υπενθυμίζει ότι τα Μέλη του ακολουθούν πιστά τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας της ESOMAR.

Τα Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δηλώνουν ότι δεν θέτουν θέμα αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων ή ερευνών αγοράς σαν εργαλείων καταγραφής των απόψεων και τάσεων της κοινής γνώμης. Αμφισβητούν όμως πολλές φορές τις κατά το δοκούν κακές ερμηνείες αποτελεσμάτων και περιπτώσεων ερευνών που η διεξαγωγή τους γίνεται από μη επαγγελματίες (όπως call centers, ή οίκους που εμφανίζονται κατά τις περιόδους εκλογών).

Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ είναι οι επιχειρήσεις: Blade, Conread Research, Cymar Market Research, CMRC Cypronetwork, Insighst Market Research (IMR), Nielsen Audience Measurement (Cyprus), Noverna, P.T.P. Pulse Marrket Research, RAI Consultants και Retail Zoom.

Ο Σύνδεσμος είναι στη διάθεση του κοινού και των ΜΜΕ στο τηλέφωνο 22 66 51 02 και στο email mgregoriou@oeb.org.cy. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΣΕΔΕΑΚ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.sedeak.org.cy.

Υιοθέτηση από τον ΣΕΔΕΑΚ του κώδικα ICC / ESOMAR

αναρτήθηκε στις 12 Οκτ 2017, 2:45 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 12 Οκτ 2017, 2:46 π.μ. ]

Ο ΣΕΔΕΑΚ έχει υιοθετήσει το νέο κώδικα ICC/ESOMAR για την έρευνα αγοράς, τις δημοσκοπήσεις, την κοινωνική έρευνα και την ανάλυση δεδομένων. 

Η υιοθέτηση του κώδικα ICC/ESOMAR επιτρέπει στα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ να λειτουργούν με τα ίδια δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα όπως οι επαγγελματίες που εργάζονται σε άλλες αγορές και ενισχύει την εμπιστοσύνη στον κλάδο μας. 

Η υιοθέτηση του κώδικα αποτελεί απόδειξη και επιβεβαίωση προς το κοινό, τις ρυθμιστικές αρχές και τους νομοθέτες για τη δέσμευσή για αποτελεσματική και παγκόσμια αυτορρύθμιση του κλάδου.

Τόσο ο κώδικας όσο και η δήλωση υιοθέτησης του ΣΕΔΕΑΚ είναι διαθέσιμα πιό κάτω. 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

αναρτήθηκε στις 7 Μαρ 2017, 1:52 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 7 Μαρ 2017, 1:53 π.μ. ]

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου - ΣΕΔΕΑΚ (μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων - ΟΕΒ). Κατά τη Συνέλευση έγινε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της προηγούμενης διετίας, ανταλλάγησαν απόψεις για διάφορα θέματα και συζητήθηκαν εισηγήσεις για αναβάθμιση του κλάδου.

 

Επίσης, κατά την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους:

Παναγιώτη Παναγιώτου (Pulse Market Research) - Πρόεδρος    Ελένη Μαραγκού (Cymar Market Research) - Αντιπρόεδρος      Χριστίνα Κοκκάλου (IMR) - Γραμματέας                                 Τάσσο Χαραλάμπους (RAI Consultants) - Ταμίας                          

Τα υπόλοιπα Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ είναι οι επιχειρήσεις:

Conread Research, Retail Zoom, CMR Cypronetwork Marketing Research, Nielsen Audience Measurement, Noverna Research & Consulting και Blade.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους στόχους που θα προωθήσει κατά την διάρκεια της θητείας του. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ενέργειες για εξύψωση του κλάδου των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς και η διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων. Με την ευκαιρία αυτή ο ΣΕΔΕΑΚ επιθυμεί να αναφέρει ότι τα μέλη του ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες διεκπεραίωσης έργων και δεσμεύονται από πολιτικές ποιότητας τόσο του Συνδέσμου όσο και Ευρωπαϊκών Οργανισμών (ESOMAR).


Nέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΔΕΑΚ

αναρτήθηκε στις 19 Νοε 2014, 5:12 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 24 Νοε 2015, 9:41 μ.μ. ]

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕΑΚ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία εκλέγηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους

Πρόεδρος, Χριστίνα Κοκκάλου - IMR
Γραμματέας, Κούλια Αλεξάνδρου - Cypronetwork
Ταμίας, Τάσος Χαραλάμπους - RAI

Επίσης στο ΔΣ θα μετέχουν ως Μέλη οι: 
Χρίστος Μαραγκός - Cymar
Παναγιώτης Παναγιώτου - Pulse 
Χάρης Παπαγεωργίου - Noverna 
Σπύρος Ζαβιτσάνος - Nielsen


ESOMAR Data Protection Guidelines

αναρτήθηκε στις 19 Νοε 2014, 5:07 π.μ. από το χρήστη Admin 1

Επισυνάπτεται το προσχέδιο του ESOMAR Data Protection Guidelines το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση

Διεξαγωγή Ερευνών Εξόδου (Exit Polls)

αναρτήθηκε στις 18 Σεπ 2013, 11:56 μ.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 19 Σεπ 2013, 12:03 π.μ. ]

Σε συνέχεια της υποβολής από τον Γ. Περδίκη πρότασης για απαγόρευση διεξαγωγής Ερευνών Εξόδου (Exit Polls) κατά την ημέρα των εκλογών, επισυνάπτεται επιστολή του ΣΕΔΕΑΚ προς τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

 


Αναθεώρηση Κοινωνικών Τάξεων

αναρτήθηκε στις 8 Μαΐ 2013, 6:23 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 8 Μαΐ 2013, 6:27 π.μ. ]

Μετά από συνεδρία του ΔΣ του ΣΕΔΕΑΚ Συμβουλίου στις 05/04/2013, έχει αποφασιστεί η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού κοινωνικών τάξεων με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την οικονομική ύφεση, την αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την αύξηση του ποσοστού ατόμων που μένουν εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού κοινωνικών τάξεων έχουν ως ακολούθως.

· Τα άτομα τα οποία είναι άνεργα θα καταγράφονται πλέον σε ξεχωριστές κατηγορίες από μόνα τους. Πριν έμπαιναν σε μια κοινή κατηγορία Συνταξιούχος / άνεργος / ανήμπορος εργαστεί λόγω ασθενείας/ προσωρινά μη εργαζόμενος. 

- Τα άνεργα άτομα θα κωδικοποιούνται πλέον σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες: 
o Άνεργος για λιγότερο από 12 μήνες 
o Άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες 

· Η κωδικοποίηση ανέργων σε κοινωνικές τάξεις θα διεξάγεται ως ακολούθως:
 
Ο Άνεργος για λιγότερο από 12 μήνες: Κωδικοποίηση κοινωνικής τάξης με βάση το προηγούμενο επάγγελμα που κατείχε ο ερωτώμενος ακριβώς πριν 

Ο Άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες: Κωδικοποίηση κοινωνικής τάξης με βάση το προηγούμενο επάγγελμα που κατείχε ο ερωτώμενος ακριβώς πριν ΚΑΙ αφαίρεση μιας κοινωνικής τάξης. Δηλαδή κάποιος που με βάση το προηγούμενο του επάγγελμα θα κωδικοποιούταν σε Γ1, εάν είναι άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες τότε θα κωδικοποιηθεί ως Γ2.

Επισυνάπτεται ο αναθεωρημένος πίνακας υπολογισμού κοινωνικών τάξεων.

Ανακοίνωση ΣΕΔΕΑΚ

αναρτήθηκε στις 15 Μαρ 2013, 4:19 π.μ. από το χρήστη Admin 1

Σε συνέχεια των προσπαθειών διερεύνησης των λόγων που οι δημοσκοπήσεις εξόδου (exit polls) της πρώτης Κυριακής των Προεδρικών Εκλογών 2013 απέτυχαν να εκτιμήσουν ορθά την ψήφο του εκλογικού σώματος, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου - ΣΕΔΕΑΚ 
(μέλος ΟΕΒ), επιθυμεί να επισύρει την προσοχή των ΜΜΕ για την ανάγκη διαχωρισμού εκ μέρους τους, ως προς την ευθύνη και το ρόλο εταιρειών ερευνών και οι πολιτικών αναλυτών / εκλογολόγων στην διεξαγωγή ερευνών και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Θέση του ΣΕΔΕΑΚ είναι ότι οι εταιρείες ερευνών πρέπει να ταυτίζονται με αποτελέσματα και να έχουν οι ίδιες την πλήρη ευθύνη για αυτά, όταν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται τυγχάνουν ως είθισται επεξεργασίας και ανάλυσης από τις ίδιες. Σε περιπτώσεις όπου οι εταιρείες ερευνών παρέχουν ανεπεξέργαστα δεδομένα, τα οποία τυχαίνουν επεξεργασίας και ανάλυσης από «τρίτους» (π.χ. πολιτικοί αναλυτές / εκλογολόγοι οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες των ΜΜΕ), τότε τα ΜΜΕ οφείλουν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ως προϊόν των εξωτερικών τους συνεργατών και όχι ως προϊόν των εταιρειών ερευνών.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται αναφορά στην οντότητα που έχει διεξάγει την έρευνα πεδίου και τη συλλογή δεδομένων και σε όλες τις περιπτώσεις, η εταιρεία ερευνών φέρει πλήρη ευθύνη για την ποιοτική διεξαγωγή της έρευνας πεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνδέσμου.

Είναι εξίσου σημαντικό όμως, να γίνεται αναφορά και στο ποιος είχε την ευθύνη για ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση δεν διεξήχθη από το γραφείο ερευνών τότε δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται η ονομασία ή το λογότυπο του γραφείου σε παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ούτε πρέπει να γίνονται γραπτές ή λεκτικές αναφορές που αφήνουν εντυπώσεις ότι η εταιρεία ερευνών έχει την ευθύνη για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται.

Είναι συνεπώς ιδιαίτερης σημασίας ο σαφής διαχωρισμός ευθυνών και υποχρεώσεων μεταξύ δημοσκόπου και πολιτικού αναλυτή / εκλογολόγου.

Ανακοίνωση για τις έρευνες εξόδου των Προεδρικών εκλογών

αναρτήθηκε στις 4 Μαρ 2013, 2:20 π.μ. από το χρήστη Admin 1

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών και Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου - ΣΕΔΕΑΚ (μέλος ΟΕΒ) αναγνωρίζει ότι οι δημοσκοπήσεις εξόδου (exit polls) της πρώτης Κυριακής των Προεδρικών Εκλογών 2013 απέτυχαν να εκτιμήσουν ορθά την ψήφο του εκλογικού σώματος. Ο ΣΕΔΕΑΚ ανησυχεί και μέσα από διαβούλευση των μελών του μελετά τους λόγους που οδήγησαν στην αποτυχία αυτή. 

Ως σημείο αναφοράς, ο ΣΕΔΕΑΚ εντοπίζει ότι τα μέλη του τα οποία διεξήγαγαν έρευνες εξόδου ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες διεκπεραίωσης έργων και ότι όλα τα μέλη του Συνδέσμου δεσμεύονται από πολιτικές ποιότητας του Συνδέσμου και διεθνών οργανισμών που προάγουν την ποιότητα σε κοινωνικές και πολιτικές έρευνες (ESOMAR).

Ο ΣΕΔΕΑΚ δεν μπορεί να γνωρίζει τους λόγους αποτυχίας ερευνών εξόδου που διεξήχθησαν από μη-μέλη του και ούτε είναι σε θέση να διερευνήσει την καταλληλότητα της μεθοδολογίας και επιλογής δείγματος που ακολουθήθηκε.

Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ που ασχολήθηκαν με τις έρευνες εξόδου καθώς και τα μέλη που ασχολήθηκαν με διεξαγωγή δημοσκοπήσεων πριν από τις εκλογές εντοπίζουν ότι κατά την περίοδο των εκλογών στα δείγματα που αντλούνταν καταγραφόταν δυσανάλογες αντιπροσωπεύσεις πολιτικών χώρων. Αυτό δεν καθιστά από μόνο του μεθοδολογικό λάθος και αποτελεί ένα ποιοτικό εύρημα της μελέτης. Ο δημοσκόπος έχει στη διάθεση του εργαλεία, τα οποία, εφόσον κριθεί κατάλληλη η χρήση τους, διορθώνουν την στρέβλωση αυτή και επιτρέπουν την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων.

Σε συνέχεια του πιο πάνω σημείου, ο ΣΕΔΕΑΚ μελετά τις διαφορετικές εκτιμήσεις που προέκυψαν μεταξύ μελών του από ασχολήθηκαν με έρευνες εξόδου και εξωτερικών συμβούλων / εκλογολόγων που επιλέγηκαν από τα ΜΜΕ σε σχέση με την ανάλυση αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Ο Σύνδεσμος, επισημαίνει την ευθύνη που έχουν τα ΜΜΕ για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών, αλλά και την λήψη μέτρων για διασφάλιση ορθής διεξαγωγής του έργου.

Οι λόγοι αποτυχίας των ερευνών εξόδου της 1ης Κυριακής θα διερευνηθούν περαιτέρω, ούτως ώστε να εντοπιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλοι οι παράγοντες που πιθανόν να συνέβαλαν σε αυτά, ως μέρος της δέσμευσης τόσο του ΣΕΔΕΑΚ όσο και των μελών του για διεξαγωγή ποιοτικών και έγκυρων ερευνών καταγραφής της κοινής γνώμης.

Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ είναι οι επιχειρήσεις: CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH, CYMAR MARKET RESEARCH, INSIGHTS MARKET RESEARCH (IMR), NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT, NOVERNA CONSULTING & RESEARCH, PULSE MARKET RESEARCH, RAI CONSULTANTS SERVICES, RESEARCH & CONSULTANCY INSTITUTE (RCI), SYMMETRON MARKET RESEARCH και SYNOVATE.

1-10 of 16